Good books to read for Sustainable development

  Because we start entering and shaping the future from now on. Here are the selected 10 of many good books to read for sustainable development in design and future practices. Title Social Design: Participation and Empowerment Author Michael Krohn Editors Angeli Sachs, Museum für Gestaltung Zürich, Lars Müller Publishers Publisher Lars Müller Publishers, 2018…

กระบวนการคาดการณ์เทรนด์เป็นอย่างไร

กระบวนการคาดการณ์เทรนด์เป็นอย่างไร (ความยาว3นาที) นักวิจัยเทรนด์จะต้องศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่องแต่หากจะต้องอธิบายเป็นขั้นตอนก็คงจะต้องสรุปออกมาเป็น 5 ขั้นตอนเพื่อให้เข้าใจกระบวนการอันซับซ้อนได้โดยง่ายในหน้าเดียว Trend driver คือการหาจุดตั้งต้นของการค้นคว้า และเพื่อให้ได้การจุดประกายทางความคิด นักวิจัยเทรนด์จะต้องมองหา จุดเปลี่ยน ว่าอะไรที่น่าจะเกิดผลกระทบต่อไปได้ จะต้องมีแรงบันดาลใจคล้ายกับการทำงานออกแบบของดีไซเนอร์ เพียงแต่แตกต่างเล็กน้อยตรงที่แรงบันดาลใจนี้ไม่ได้จำกัดไปที่เรื่องใดเรื่องเดียว ที่เราสนใจเท่านั้น สามารถเริ่มจากหลากหลายแหล่งข้อมูล เพราะทุกอย่างสามารถเป็นสัญญาณเริ่มต้นของเทรนด์ได้ การหา trend driver จึงสำคัญมากที่ต้องหาไอเดียหรือนวัตกรรมใหม่ๆ แต่อย่างไรก็ตาม   เทรนด์ก็สามารถเกิดจากไอเดียเก่าๆได้เช่นกัน แต่พัฒนาต่อเนื่องมาเป็นเทรนด์นั่นเอง เราจึงต้องสังเกตเห็น pattern of change ของเทรนด์นั้น เทคนิคง่ายๆในการเริ่มต้น self-brainstorming ช่วยให้เราจัดระเบียบความคิดได้ง่ายขึ้น เริ่มจากการจด keyword ถึงไอเดียต่างๆที่ได้รับมาให้มากที่สุด หลังจากนั้น วิธีการ mind mapping ก็จะช่วยให้เห็นความเชื่อมโยงได้ดีขึ้น ต่อมาให้ลองอธิบายเป็นย่อหน้าเพื่อถ่ายทอดความคิดออกมา จบด้วยการคิดชื่อเรียกเทรนด์นั้น เพื่อวางแผนการหาข้อมูลต่อไปเป็น roap map จากขั้นตอนนี้ ผลสำเร็จของ trend driver เราจะได้ จุดเริ่มต้นเทรนด์ หรือ strating point…

Fashion trend forecasting คืออะไร?

Fashion trend forecasting คืออะไรกันนะ? มาดูสรุปนิยามของ Fashion trend forecasting ผ่าน 3 มุมมองกันดีกว่า Fashion trend forecasting สามารถนิยามสั้นๆได้ถึง กระบวนการของการวิจัย ค้นคว้า คาดการณ์ ทิศทางการเปลี่ยนแปลง มักสอดคล้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยเฉพาะแฟชั่น แต่ทว่า ความหมายของ trend forecasting ได้ถูกตีความจากผู้เชี่ยวชาญด้าน fashion studies หรือเชิงวิชาการ ว่า การคาดการณ์แนวโน้มแฟชั่น เป็นแนวทางค้นคว้า ปฏิบัติการเชิงสร้างสรรค์ที่รวบรวมสหวิทยาการ ไว้ในกระบวนการนี้ หรือเรียกได้ว่าเป็น multidisciplinary creative practices ที่มุ่งจะก่อร่างภาพจำลองของอนาคต สหวิทยาการที่ว่า หมายรวมถึง สุนทรียศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ประชากรศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฯลฯ ล้วนมีส่วนบูรณาการในการกำหนดทิศทางเทรนด์ มุมมองนักวิชาการ จะมองความหมายของ trend forecasting ว่าเป็นความสามารถเชิงสร้างสรรค์ผนวกด้วยทักษะการใช้สี…

London Design Festival 2017 Lifestyle Trends

For the whole weekend from 21st to 24th September 2017, London has hosted the biggest design festival that was happening around the city. Events namely 100%Design, Design Junction, Design fair and etc, were held under the creative vibes from Interior and exterior design studios, lighting design houses, New generation designers- owned brands and emerging innovations….

Luxury Brief: The Power of Affluent Women

The Power of Affluent Women The spending power of various groups of women in Asia cannot be missed. In Indonesia, the culture of Arisan favours luxury spending. In China, South Korea and Japan, better education and more financial freedom breed a tribe of single independent women who wants to spend on herself rather than in…

Luxury Brief: Young High Earners as Growth Driver

This is the first session of Luxury Brief. In this session we will look at some of the latest changes that drive luxury growth in Asia. Young High Earners as Growth Driver The money is in the young. With the exception of the aging population in Japan, the young and upwardly-mobile High Earners are going…

Made of hair

Hair and blood are the new inspirations for creatives to put forth stories that are uniquely human. In a project titled Tangible Truths, fibre-artisan Sybille Paulse creates soulful artefacts made of hair. She collected lost hair of cancer patient during chemotherapy and turned them into personalised jewellery. Every piece of hand-braided jewellery is telling a unique story of…

Grammy’s 2014 flashback : The call for equity

“What ever god you are believing in. We come from the same one .Strip away the fear . Underneath it’s all the same love”, The most influencing sentences from Macklemore & Ryan Lewis song called “Same love” featuring Mary Lambert,one of the most successful movement during the past year. Even more astonishing from Grammy’s Awards performance, the show…

FALL 2014 Menswear runway trends

Welcome to Fall 2014 menswear report! Have you ever noticed that we are now entering the 15th year of the 21st century by the end of Fall/Winter 2014/15. Eventhough there are many questions about the future of fashion. What direction will fashion lead us to? Or  What is the next great designer of this era?…

Pre-fall 2014 Collection trend report

… One thing that we could trace and track the upcoming runway trends in Fall  is to view the pre-fall collection. Pre-fall always be a good transition between Spring/Summer and Fall/Winter trend as it might be the easiest way to predict what will be happening in the next Fall/Winter. To get ready for this Fall 2014, we would…